ÉPÜLETENERGETIKA

Az Energetikai Tanúsítvány egy bizonyítvány lakásunkról, házunkról, üzletünkről, mely megmutatja, hogy ingatlanunk mennyire energiatakarékos az EU által előírt elvárt követelményszinthez képest.

Javaslatot ad energia és egyben rezsi költség- megtakarítási módokra, minden esetben a lehetőségek figyelembe vételével

Az Európai Unió kiemelten foglalkozik a lakások, közintézmények energiahatékonyságával, és ezért az energetikai tanúsítvány bevezetését minden tagország számára kötelezővé tette, melyeket 2002-ben direktívában írta elő. A szabályozás célul tűzte ki, hogy minden tagországban viszonylag rövid időn belül csökkenjen az épületek energiafogyasztása. Célul tűzte ki, hogy 2020-ra az új épületek közel nulla energiaigényűek legyenek.

Magyarországon "176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról" előírásainak megfelelően kötelező a tanúsítványok elkészítése ingatlan eladáskor és bérbeadáskor.

"176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet szerinti tanúsítási lehetőségek

Meglévő épület esetén:

 • A tanúsítvány az épület egészére állítható ki, ha az épületben levő önálló rendeltetési egységek (lakások) fűtése, szellőzése, és a használati melegvíz szolgáltatása azonos rendszerű vagy egy rendszert alkot.
 • Kiállítható az épület egészére a tanúsítvány akkor is, ha az épület valamennyi eltérő önálló rendeltetési egységéről (lakásáról) készült tanúsítvány rendelkezésre áll.
 • Az azonos energetikai tulajdonságú önálló rendeltetési egységek (lakások) tanúsításánál az egy önálló rendeltetési egységre (lakásra) készített tanúsítvány alapján a további hasonló rendeltetési egység (lakás) tanúsítványa kiállítható.

Új épület esetén:

 • ha a felelős műszaki vezető igazolja, hogy az épület a kivitelezési dokumentáció és a hozzá tartozó energetikai számításban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemzőnek megfelelően valósult meg és a tervezett műszaki jellemzőjű épületgépészeti berendezéseket szerelték be, a kivitelezési dokumentáció és az építési napló részét képező felelős műszaki vezetői nyilatkozat alapján ki kell tölteni az összesítő lapot és mellékelni a számítást.

Ha nincs nyilatkozat és számítás, akkor a tulajdonos döntése szerint a tanúsítást a Rend.-ben meghatározott számítási módszerrel kell elvégezni. Ilyenkor a részletező részt is ki kell tölteni.

Tanúsítás szükséges, ha

 • új épület építése esetén,
 • az épület tulajdonjogát ellenérték fejében átruházzák, vagy
 • egy évet meghaladó időtartamra bérbe adják.
 • pályázatokon való részt vételhez, vagy
 • a "CSOK" (Családok Otthonteremtési Kedvezmény) igénybe vételéhez.
 • az 1000 m2-nél nagyobb hasznos (hűtött-fűtött) alapterületű,
 • hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú, közhasználatú épületeket.

Nem kell tanúsítás, ha

 • az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre
 • a hitéleti rendeltetésű épületre
 • a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre
 • a mezőgazdasági rendeltetésű épületre
 • ahol a belső technológiából származó hőnyereség nagyobb, mint 20 W/m2.
 • huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.

A tanúsítás tartalma

A tanúsítvány formai követelményeit a rendelet mellékletei tartalmazzák.

Ha az épület energetikai minőségi osztálya a tanúsítás szerint "D" vagy annál gyengébb, akkor a megrendelő kérésére a tanúsítvány javaslatot is kell, hogy tartalmazzon az energiamegtakarításra irányuló rövidtávú, üzemviteli intézkedésekről és a hosszabb távon megvalósítható, energiahatékonyságot növelő korszerűsítési, felújítási lehetőségről. A javaslatban foglaltak megvalósítása azonban nem kötelező és nem is része a tanúsítványban foglalt tények igazolásának.

A tanúsítvány nem terjed ki gazdaságossági számítások és költségvetés elkészítésére.

Új épületek egyszerűsített, számításon alapuló tanúsításához szükséges dokumentumok:

 • Kitöltött Energetikai minőségtanúsítvány alátámasztó munkarésze nyomtatvány, tanúsító által kitöltve.
 • Mellékletek: Mellékletek jegyzéke (rajz, fénykép, infra felvétel, mérési jegyzőkönyv, iratmásolatok)
 • Egyszerűsített számításhoz az épületben lévő hőtermelő és légkondicionáló rendszerek felülvizsgálati igazolásai, melynek adatait tényként kell figyelembe venni. Ha meg van a FMV (Felelős Műszaki Vezető) nyilatkozata arról, hogy az épület a kiviteli dokumentáció és a hozzá tartozó energetikai számítások figyelembe vételével készült, akkor a tervdokumentáció és az energetikai számítások és a nyilatkozat.

A tanúsítvány érvényessége

A tanúsítvány 10 évig érvényes. Minden elkészült tanúsítvány az Országos Építésügyi Nyilvántartás hiteles adatbázisába kerül. Ha azonban a tanúsítvány érvényességi ideje alatt az épületre vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, akkor az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni.

Tanúsítvány készítője, kiállítója

 • építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. r. és a 244/2006. (XII. 5.) Korm. r. ) előírásinak megfelelő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szakmagyakorló végezheti, aki teljesítette az előírt jogosultsági vizsgakövetelményeket.
 • a települési önkormányzat
 • az energiaszolgáltató szervezet

Energetikai besorolások:

Az épület, illetve önálló rendeltetési egység energetikai osztályba sorolása több szempont alapján történik, a legfontosabb ezek közül a lehűlő felületek kiterjedése és jellege.

Panel épület esetében a legfelső szinten lévő lakások sokkal több hőt veszítenek, mint az alattuk lévők, mivel a zárófödém felülete a homlokzati fal többszöröse is lehet. 

A távhő szolgáltatás díjalapja a légköbméter, így az ugyanakkora lakások fűtése ugyanannyiba kerül, függetlenül a tényleges hőveszteségétől. Az energia-osztályba sorolás nem a rezsiköltség, hanem a tényleges számított hőveszteség alapján történik, így adódhat, hogy ugyanakkora, de eltérő szinten lévő lakások energiaosztálya eltérő lesz.

2016. január 1.-től változtak az energetikai besorolások, már 12 különféle 2 betűs kategória van AA++-tól JJ-ig.